Kita pasti pernah dengar pelbagai istilah dalam Kerajaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan kerja kerajaan?
Apakah pula maksud Badan Berkanun?

Sebenarnya terdapat beberapa bahagian di dalam struktur pewujudan jawatan.

Contohnya seperti Badan Berkanun, adakah ia dikira kerja kerajaan? Jadual di bawah kami kongsikan istilah atau terma yang perlu anda fahami untuk membezakan badan-badan yang berada di negara kita.

BIL TERMA MAKSUD
1 Kementerian Mengikut Pekeliling Am Bil. 2/82, Kementerian adalah organisasi yang diwujudkan untuk menggubal dasar, merancangkan program-program dan melaksanakannya di bawah arahan dasar seorang menteri;
2 Kementerian Bersepadu Kementerian Bersepadu ialah kementerian di mana unit/ bahagian yang tidak mempunyai kuasa tersendiri dari segi urusan pentadbiran, kewangan dan ketua unit/ bahagian itu tidak menjadi pegawai pengawal di dalam urusan kewangan. Contoh Kementerian Bersepadu ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
3 Kementerian Tidak Bersepadu Kementerian Tidak Bersepadu ialah kementerian yang salah satu unit/ bahagiannya menjalankan fungsi-fungsi bersendiri dari segi urusan pentadbiran, kewangan dan kakitangan dan ketua unit/ bahagian itu adalah menjadi pegawai pengawal dalam urusan kewangannya. Contoh Kementerian Tidak Bersepadu ialah Kementerian Kewangan, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Dalam Negeri.
4 Jabatan Dari segi susunan pentadbiran, jabatan adalah merupakan agensi pelaksana bagi sebuah kementerian atau pentadbiran negeri.
5 Perbadanan Awam (Public Corporations) Perbadanan-perbadanan awam (public corporations) atau agensi-agensi separa kerajaan (semi-government agencies) adalah ditubuhkan di bawah undang-undang, sama ada diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Misalnya, Majlis Amanah Rakyat (MARA) ialah sebuah Badan Berkanun Persekutuan dan Perbadanan Kemajuan/ Pembangunan Ekonomi Negeri ialah sebuah Badan Berkanun Negeri.
6 Badan-Badan Berkanun Badan-badan berkanun adalah sebuah agensi separa kerajaan yang ditubuhkan di bawah peruntukan sesebuah Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.
7 Badan-Badan Tidak Berkanun Badan-Badan Tidak Berkanun ialah Syarikat-Syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125). Badan-badan ini adalah bersifat dan beroperasi sebagai syarikat perniagaan yang biasa, hanya dari segi hak milik sahaja dipunyai oleh Kerajaan.
8 Pihak Berkuasa Tempatan / Penguasa Tempatan Berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Kerajaan Tempatan ditafsirkan sebagai mana-mana Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah, mengikut mana-mana berkenaan, dan berhubungan dengan Wilayah Persekutuan ertinya Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dilantik di bawah seksyen 4 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 [Akta 190].

Semoga panduan di atas ini sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda, khususnya kepada penjawat awam dan juga kepada warga Malaysia.


Senarai Badan Berkanun Yang Layak Memohon LPPSA

BIL.BADAN BERKANUN (LAYAK)
1AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
2AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)
3AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)
4BADAN BERKANUN (LAYAK)
5BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)
6DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
7HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)
8HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
9INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)
10INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)
11INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
12INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)
13INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)
14INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
15INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
16INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)
17INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)
18JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANG
19JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
20JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
21JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANG
22JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
23JABATAN KEWANGAN NEGERI
24JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
25JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
26JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
27JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
28JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANG
29JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG
30JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)
31KEMAS – LANTIKAN SPA SAHAJA
32KOLEJ KOMUNITI
33KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)
34KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)
35KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)
36KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)
37KOLEJ VOKASIONAL
38KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) – JUM. KELAYAKAN IKUT PEKELILING KWAP (rujuk senarai lampiran)
39KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)
40KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)
41LEMBAGA AIR PERAK
42LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
43LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
44LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
45LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
46LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
47LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
48LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
49LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
50LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
51LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)
52LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
53LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
54LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)
55LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)
56LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)
57LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)
58LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
59LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)
60LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
61LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG
62LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG
63LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
64LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGAN
65LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)
66LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)
67LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)
68LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)
69LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)
70LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)
71LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)
72LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
73LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
74LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)
75LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN
76LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
77LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)
78LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)
79LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)
80LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
81LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
82LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
83LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
84LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA
85LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)
86MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
87MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)
88MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
89MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
90MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
91MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
92MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
93MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
94MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN
95MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
96MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)
97MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
98MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
99MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR
100MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
101MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)
102PEJABAT DAERAH DAN TANAH: (DAERAH TIMUR LAUT / DAERAH BARAT DAYA / DAERAH SEBERANG PERAI UTARA / DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH / DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN)
103PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANG
104PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
105PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
106PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG
107PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)
108PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)
109PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)
110PERBADANAN BUKIT BENDERA
111PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
112PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZER
113PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)
114PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
115PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)
116PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)
117PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG
118PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK
119PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)
120PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
121PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)
122PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)
123PERBADANAN LABUAN (LPL)
124PERBADANAN MUZIUM KELANTAN
125PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
126PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)
127PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU
128PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG
129PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
130PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)
131PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)
132PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN
133PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)
134PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
135PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
136PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU
137PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)
138PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)
139PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANG
140PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
141PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)
142PERBADANAN PUTRAJAYA
143PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
144PERBADANAN STADIUM KELANTAN
145PERBADANAN STADIUM MELAKA
146PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)
147PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
148PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)
149PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
150PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
151PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)
152PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
153PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
154PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN
155PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)
156PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
157PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
158PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
159PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
160PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILAN
161SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAK
162SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)
163SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)
164SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
165SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
166SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)
167SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)
168SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
169SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)
170TOURISM MALAYSIA
171UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)
172UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
173UNIVERSITI MALAYA (UM)
174UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
175UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
176UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
177UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
178UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
179UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
180UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
181UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
182UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
183UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
184UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
185UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
186UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
187UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
188UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
189UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
190YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN
191YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKA
192YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
193YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)
194YAYASAN NEGERI MELAKA
195YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
196YAYASAN NEGERI PAHANG
197YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU


Senarai Badan Berkanun Yang Tidak Layak Memohon LPPSA

BIL.BADAN BERKANUN (TIDAK LAYAK)
1ADUN NEGERI KELANTAN
2AKADEMI AL-QURAN NEGERI TERENGGANU
3BANK NEGARA MALAYSIA (BNM)
4DEWAN BAHASA & PUSTAKA (DBP)
5DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
6INSTITUT DARUL RIDZUAN
7INSTITUT INTEGRITI NEGERI PULAU PINANG
8JABATAN KERJA RAYA LANTIKAN NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH DAN SARAWAK
9KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (TARC)
10KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN AZLAN SHAH (KUISAS)
11KPERAK IMPLEMENTATION & COORDINATION CORPORATION (KPERAK INC CORPORATION)
12KUMPULAN INDUSTRI KERAJAAN TEKNOLOGI TINGGI (MIGHT)
13KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
14LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (LJTSM)
15LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
16LEMBAGA MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU (PERMINT)
17LEMBAGA PELABUHAN KELANG
18LEMBAGA PELABUHAN KLANG (PKA)
19LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (LANTIKAN SLPS 01012013)
20LEMBAGA PENYATUAN & PEMULIHAN TANAH PERSEKUTUAN (FELCRA)
21LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR (LPHS)
22LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA (LTAT)
23LEMBAGA TABUNG HAJI (LTH)
24LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS)
25LEMBAGA WAKAF ORANG HINDU NEGERI PULAU PINANG (LWHNPP)
26MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR (MAIJ)
27MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR (MAIJ)
28MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
29MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR (MAIS)
30MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
31MB INCORPORATED
32OPEN UNIVERSITY
33PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH DAN SARAWAK
34PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM B)
35PERAK INVESTMENT MANAGEMENT CENTRE
36PERBADANAN AIR MELAKA
37PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA
38PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)
39PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI ISLAM NEGERI PERAK
40PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN
41PERBADANAN PEMBANGUNAN LADANG RAKYAT (KELANTAN)
42PERBADANAN PEMBANGUNAN SUNGAI & PANTAI MELAKA (PPSPM)
43PERBADANAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MTDC)
44PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK (SSI)
45PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK
46PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERKESO)
47PERWAJA TERENGGANU
48PERWIRA NIAGA MALAYSIA (PERNAMA)
49PIHAK BERKUASA PEKEBUN KECIL GETAH (RISDA)
50SEMUA YAYASAN ISLAM NEGERI TIDAK LAYAK KECUALI: ( YAYASAN ISLAM KELANTAN, YAYASAN ISLAM NEGERI SEMBILAN, YAYASAN ISLAM MELAKA)
51SURUHANJAYA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (SKMM)
52SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM (SPAD)
53SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)
54SURUHANJAYA SEKURITI (SS)
55SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
56SURUHANJAYA TENAGA (ST)
57SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN (SPPK)
58TOURISM PERAK MANAGEMENT BHD
59UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
60YAYASAN BINA UPAYA DARUL RIDZUAN
61YAYASAN ISLAM PULAU PINANG
62YAYASAN KEBAJIKAN ISLAM DARUL RIDZUAN
63YAYASAN PELAJAR JOHOR
64YAYASAN PELAJARAN JOHOR
65YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YMADA)
66YAYASAN PERAK
67YAYASAN TERENGGANU
68YAYASAN TUN ABDUL RAZAK (YTR)
69YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN (YTAR)
70YPJ HOLDINGS SDN. BHD