Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan

*Gaji Kasar adalah jumlah keseluruhan pendapatan bulanan pemohon tidak termasuk bayaran yang diterima secara bertempoh. (Contoh: tunggakan gaji, bayaran elaun tanggung kerja,elaun lebih masa, bantuan khas kewangan dan sebagainya)

* Anggaran Bayaran Balik (ABB) ini tertakluk kepada 60% (Pembiayaan Pertama) atau 50% (Pembiayaan Kedua) daripada Pendapatan Bersih (PB) dan bergantung kepada keseluruhan Potongan Lain (PL) yang dinyatakan dalam slip gaji termasuk ABB pembiayaan perumahan yang tidak melebihi 80% daripada Pendapatan Bersih (PB)

Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan:

No. Gaji Kasar*Kelayakan Maksimum
1RM 6,500 dan ke atas750000
2RM 6,000720000
3RM 5,700680000
4RM 5,500650000
5RM 5,000600000
6RM 4,700560000
7RM 4,500540000
8RM 4,300510000
9RM 4,000470000
10RM 3,800450000
11RM 3,500420000
12RM 2,900340000
13RM 2,300270000
14Sehingga RM 1,700200000

*PENDAPATAN YANG DIAMBIL KIRA:

Gaji Pokok termasuk

1) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
2) Imbuhan Tetap Keraian (ITK)
3) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
4) Elaun Perumahan Wilayah (EPW)
5) Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Khas (ITJU)
6) Bantuan Sara Hidup
7) Elaun Memangku

POTONGAN WAJIB:

1) KWSP
2) PERKESO/ SOCSO
3) Cukai/ Income Tax
4) Arahan Mahkamah
5) Pulangan Gaji
6) Bayaran Pinjaman Perumahan Perseketuan/ Kerajaan Negeri/ Badan Berkanun.

Potongan Lain(PL) yang tidak diambil kira oleh Lembaga:

1) Potongan Zakat
2) Potongan Khas ATM
3) Potongan bersifat tabungan
4) Simpanan ASB
5) Lembaga Tabung Haji


Contoh Jadual Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Kerajaan;

No.Amaun Pinjaman25 Tahun30 Tahun
1RM 180,000RM 951RM 860
2RM 190,000RM 1,003RM 908
3RM 200,000RM 1,056RM 955
4RM 210,000RM 1,100RM 1,003
5RM 220,000RM 1,164RM 1,051
6RM 230,000RM 1,218RM 1,099
7RM 240,000RM 1,272RM 1,147
8RM 250,000RM 1,326RM 1,195
9RM 260,000RM 1,380RM 1,243
10RM 270,000RM 1,434RM 1,291
11RM 280,000RM 1,488RM 1,339
12RM 290,000RM 1,542RM 1,387
13RM 300,000RM 1,596RM 1,435
14RM 310,000RM 1,650RM 1,483
15RM 320,000RM 1,704RM 1,531
16RM 330,000RM 1,758RM 1,579
17RM 340,000RM 1,805RM 1,625
18RM 350,000RM 1,866RM 1,675
19RM 360,000RM 1,920RM 1,723
20RM 370,000RM 1,974RM 1,771
21RM 380,000RM 2,028RM 1,819
22RM 390,000RM 2,082RM 1,867
23RM 400,000RM 2,136RM 1,915
24RM 410,000RM 2,165RM 1,956
25RM 420,000RM 2,218RM 2,003
26RM 430,000RM 2,270RM 2,051
27RM 440,000RM 2,323RM 2,099
28RM 450,000RM 2,376RM 2,147
29RM 500,000RM 2,640RM 2,385
30RM 550,000RM 2,904RM 2,624
31RM 600,000RM 3,168RM 2,862
32RM 650,000RM 3,432RM 3,101
33RM 700,000RM 3,696RM 3,339
34RM 750,000RM 3,960RM 3,578